Algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

www.segcart.com1. ALGEMENE INFORMATIE

Het eigendom van deze website, www.segucart.com, (hierna Website genoemd) wordt beheerd door: Tjeerd Henrik Johan Geerts, met NIF: X2104251_G, en wiens contactgegevens zijn:

Adres:  Vertrek Los Pinos 6-J 03710 Calpe Alicante Spanje
Contact email: info@segucart.com

Dit document (evenals alle andere documenten die hier worden genoemd) regelt de voorwaarden voor het gebruik van deze website (segcart.com) en de aankoop of verwerving van producten en / of diensten daarin (hierna: Voorwaarden).

Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt verstaan dat de activiteit dat segcart.com ontwikkeld via de website omvat:

Portfoliomarketing

Naast het lezen van deze voorwaarden, moet de gebruiker voordat hij toegang krijgt tot, browsen en / of gebruiken van deze website de juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden hebben gelezen, inclusief het cookiebeleid en het privacybeleid en segcart gegevensbescherming.com. Door deze Website te gebruiken of door via deze website een product en / of dienst te verwerven en / of aan te vragen, gaat de Gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en aan al het voorgaande, dus als ze het niet met alles eens zijn Gebruik deze website daarom niet.

Evenzo wordt gemeld dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het raadplegen ervan telkens wanneer hij de Website bezoekt, navigeert en / of gebruikt, aangezien de bepalingen die van kracht zijn op het moment dat de aankoop van producten en / of diensten wordt aangevraagd, van toepassing zullen zijn.

Voor alle vragen die de Gebruiker heeft met betrekking tot de Voorwaarden, kan hij contact opnemen met de eigenaar via de hierboven vermelde contactgegevens of, indien van toepassing, via het contactformulier.


2. DE GEBRUIKER

Toegang tot, navigatie en gebruik van de Website verleent de toestand van de gebruiker (hierna onduidelijk, individueel als Gebruiker of gezamenlijk als Gebruikers genoemd), waarvoor zij vanaf het begin van het browsen op de Website worden geaccepteerd, alle de voorwaarden die hierin zijn vastgelegd, evenals hun latere wijzigingen, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige dwingende wettelijke voorschriften, in voorkomend geval.

De Gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid voor een correct gebruik van de Website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

 • Maak alleen gebruik van deze website om navraag te doen en rechtsgeldige aankopen of acquisities te doen.
 • Doe geen valse of frauduleuze aankopen. Als redelijkerwijs kon worden aangenomen dat een dergelijke aankoop heeft plaatsgevonden, kan deze worden geannuleerd en kunnen de relevante autoriteiten worden geïnformeerd.
 • Geef waarheidsgetrouwe en wettige contactgegevens op, bijvoorbeeld e-mailadres, postadres en / of andere informatie (zie Juridische kennisgeving en Algemene gebruiksvoorwaarden).

De gebruiker verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en wettelijk bevoegd te zijn om via deze website contracten aan te gaan.

De website is voornamelijk bedoeld voor gebruikers die in Spanje wonen. segcart.com garandeert niet dat de Website geheel of gedeeltelijk voldoet aan de wetten van andere landen. segcart.com wijst elke verantwoordelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit genoemde toegang, noch verzekert het verzending of levering van diensten buiten Spanje.

De Gebruiker kan naar eigen keuze formaliseren met Segucart.com het contract voor de verkoop van de gewenste producten en / of diensten in een van de talen waarin deze voorwaarden beschikbaar zijn op deze website.


3. AANKOOP- OF OVERNAMEPROCES

Gebruikers kunnen op de website kopen met de vastgestelde middelen en formulieren. Ze moeten de online aankoop- en / of overnameprocedure volgen segcart.com, waarin verschillende producten en / of diensten kunnen worden geselecteerd en toegevoegd aan de winkelwagen, het winkelmandje of de uiteindelijke winkelruimte en klik ten slotte op "Kopen".

Evenzo moet de gebruiker de informatie die bij elke stap wordt gevraagd, invullen en / of controleren, hoewel tijdens het aankoopproces, voordat de betaling wordt gedaan, de aankoopgegevens kunnen worden gewijzigd.

Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail waarin dit wordt bevestigd segcart.com U heeft uw bestelling of verzoek tot aankoop en / of het verlenen van de dienst ontvangen, dat wil zeggen de orderbevestiging. En, indien van toepassing, wordt u ook per e-mail geïnformeerd wanneer uw aankoop wordt verzonden.

Zodra de aankoopprocedure is afgerond, stemt de gebruiker ermee in dat de website een elektronische factuur genereert die via e-mail naar de gebruiker wordt gestuurd. Evenzo kan de gebruiker, als hij dat wenst, een kopie van zijn papieren factuur krijgen, op verzoek segcart.com via de contactruimtes op de Website of via de hierboven vermelde contactgegevens.

De gebruiker erkent op het moment van aankoop op de hoogte te zijn van bepaalde bijzondere verkoopvoorwaarden die betrekking hebben op het product en / of de dienst in kwestie en die naast de presentatie of, in voorkomend geval, de afbeelding op de pagina worden getoond. van de website, met vermelding van, bij wijze van voorbeeld, maar niet uitputtend, en volgens elk geval: naam, prijs, componenten, gewicht, hoeveelheid, kleur, details van de producten of kenmerken, manier waarop ze zullen worden uitgevoerd en / o kosten van baten; en erkent dat de voltooiing van de aankoop- of overnamebestelling de volledige aanvaarding inhoudt van de specifieke verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elk geval.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, Segucart.com Het is niet de fabrikant van de verkochte producten of die op de website op de markt kunnen worden gebracht. Terwijl Segucart.com spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Website wordt weergegeven correct is, soms kunnen de verpakking en / of materialen en / of onderdelen van de producten aanvullende of andere informatie bevatten dan die op de Website wordt weergegeven. Daarom moet de gebruiker niet alleen rekening houden met de informatie die door de website wordt verstrekt, maar ook met de informatie die beschikbaar is op de etiketten, waarschuwingen en / of instructies die bij het product worden geleverd.

De mededelingen, aankooporders en betalingen die tussenkomen tijdens de transacties die op de Website worden uitgevoerd, kunnen worden opgeslagen en bewaard in de geautomatiseerde registers van Segucart..com om als bewijs van transacties te dienen, in ieder geval met inachtneming van de redelijke voorwaarden van beveiliging en de geldende wet- en regelgeving die in dit verband van toepassing zijn, en in het bijzonder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Parlement Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD) en organieke wet 3/2018, van 5 van December, Bescherming van persoonlijke gegevens en garantie van digitale rechten, en de rechten van gebruikers in overeenstemming met het privacybeleid van deze website.


4. BESCHIKBAARHEID

Alle aankooporders die door Segucart zijn ontvangen.com Via de Website zijn ze onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten en / of aan het feit dat geen enkele omstandigheid of overmacht (artikel negen van deze Voorwaarden) invloed heeft op de levering daarvan en / of de verlening van diensten. Als er problemen zijn bij de levering van producten of als er geen producten op voorraad zijn, segcart.com verbindt zich ertoe contact op te nemen met de Gebruiker en elk bedrag dat eventueel is betaald als bedrag terug te betalen. 


5. PRIJZEN EN BETALING

De prijzen die op de website worden weergegeven, zijn definitief, in euro's (€) en inclusief belastingen, tenzij een andere kwestie wordt aangegeven en toegepast door wettelijke vereisten, met name met betrekking tot btw.

Verzendkosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke prijzen van de producten zoals weergegeven op de website. Zo, segcart.com voert bezorg- en / of verzendservices uit via verschillende bedrijven.

In geen geval zal de website automatisch extra kosten aan de prijs van een product of dienst toevoegen, maar alleen kosten die de gebruiker vrijwillig en vrij heeft geselecteerd en gekozen.

Prijzen kunnen op elk moment wijzigen, maar mogelijke wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen of aankopen waarvoor de gebruiker al een orderbevestiging heeft ontvangen.

De geaccepteerde betaalmiddelen zijn: Creditcard of betaalpas of PayPal.

Segucart.com gebruikt alle middelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de betalingsgegevens die door de gebruiker worden verzonden tijdens transacties via de website te garanderen. Als zodanig maakt de Website gebruik van een beveiligd betalingssysteem SSL (Secure Socket Layer).

Creditcards worden onderworpen aan controles en autorisaties door de uitgevende bank, als die entiteit de betaling niet autoriseert, Segucart.com Het is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-levering en zal geen contract met de gebruiker kunnen formaliseren.

Volg eenmaal de winkelwagen.com ontvangt de aankooporder van de gebruiker via de website, zal er een pre-autorisatie worden uitgevoerd op de bijbehorende kaart om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo is om de transactie te voltooien. De kosten op de kaart worden in rekening gebracht op het moment dat de gebruiker de verzendbevestiging en / of bevestiging van de geleverde dienst in het formulier en, indien van toepassing, de vastgestelde plaats ontvangt.

Klik in ieder geval op "Kopen"de Gebruiker bevestigt dat de gebruikte betaalmethode de zijne is.


6. LEVERING

In de gevallen waarin het passend is om de fysieke levering van het gecontracteerde goed uit te voeren, zullen de leveringen plaatsvinden in het gebied van het volgende grondgebied: Spanje (schiereiland en Balearen), Europese Unie, rest van Europa.

Behalve in die gevallen waarin er onvoorziene of buitengewone omstandigheden zijn of, waar van toepassing, voortvloeien uit het op maat maken van de producten, wordt de aankooporder bestaande uit de gerelateerde producten in elke aankoopbevestiging geleverd binnen de periode die is aangegeven op de Website volgens de door de Gebruiker gekozen verzendmethode en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 30 kalenderdagen vanaf de datum van orderbevestiging.

Als om welke reden dan ook, die aan u te wijten is, segcart.com de leveringsdatum niet kon halen, zal contact opnemen met de Gebruiker om hem op de hoogte te stellen van deze omstandigheid en hij kan ervoor kiezen om door te gaan met de aankoop door een nieuwe leverdatum vast te stellen of de bestelling te annuleren met volledige terugbetaling van de betaalde prijs. Thuisbezorging gebeurt in ieder geval op werkdagen.

Als het niet mogelijk is om de bestelling te leveren door afwezigheid van de gebruiker, kan de bestelling worden geretourneerd naar het magazijn. De koerier zou echter een bericht achterlaten waarin wordt uitgelegd waar de bestelling zich bevindt en hoe deze opnieuw kan worden afgeleverd.

Als de gebruiker niet binnen het afgesproken tijdsbestek op de plaats van levering zal zijn, moet hij contact opnemen met segcart.com om de bezorging op een andere dag te regelen.

In het geval dat 30 dagen zijn verstreken sinds uw bestelling beschikbaar is voor levering en deze niet is geleverd om redenen die niet aan Segucart kunnen worden toegeschreven.com, Segucart.com begrijp dat de gebruiker zich uit het contract wil terugtrekken en dat het als beëindigd zal worden beschouwd. Als gevolg van de beëindiging van het contract worden alle van de gebruiker ontvangen betalingen geretourneerd, met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de eigen keuze van de gebruiker voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere normale leveringsmethode die door de website wordt aangeboden. , zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen een termijn van maximaal 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop het contract als beëindigd wordt beschouwd.

De gebruiker dient er echter rekening mee te houden dat het transport dat uit de resolutie voortvloeit mogelijk extra kosten met zich meebrengt die kunnen worden doorberekend.

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt begrepen dat de levering heeft plaatsgevonden of dat de bestelling is afgeleverd op het moment waarop de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde het materiële bezit van de producten verwerft, hetgeen zal worden erkend door de ondertekening van de ontvangst van de bestelling op het afgesproken afleveradres.

De risico's die aan de producten kunnen verbonden zijn, zijn voor rekening van de gebruiker vanaf het moment van levering. De gebruiker verwerft de eigendom van de producten wanneer segcart.com volledige betaling ontvangt van alle verschuldigde bedragen in verband met de gedane aankoop of verwerving, inclusief verzendkosten, of op het moment van levering, indien dit plaatsvindt op een tijdstip na de volledige ontvangst van het betaalde bedrag door Segucart.com.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde (btw), worden inkooporders voor levering en / of levering geacht te zijn gelegen op het grondgebied van toepassing van de Spaanse btw als het afleveradres zich op het Spaanse grondgebied bevindt. behalve de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla. Het toepasselijke btw-tarief is te allen tijde wettelijk van kracht, afhankelijk van het specifieke item in kwestie.

In die zin, en in overeenstemming met de wet met betrekking tot het gemeenschappelijke btw-stelsel, zullen inkooporders voor levering en / of levering worden geplaatst in die lidstaat van de Europese Unie waarin het adres dat in de bestelling wordt vermeld van aankoop is gelokaliseerd en daarom zal de toepasselijke btw de btw zijn die van kracht is in die lidstaat.

Voor de overige locaties, anders dan de voorgaande, waar de inkooporders zullen worden geplaatst, zullen voor de levering en / of verstrekking te allen tijde de huidige regelgeving worden toegepast; De gebruiker moet er rekening mee houden dat dit de toepassing en opbouw van belastingen en douanerechten op de bestemming kan genereren, in overeenstemming met de huidige regelgeving op de bestemming, en dat deze van zijn kant kunnen zijn. Voor meer informatie dient de Gebruiker naar het douanekantoor op bestemming te gaan.


7. TECHNISCHE MIDDELEN OM FOUTEN TE CORRIGEREN

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat als hij ontdekt dat er een fout is opgetreden bij het invoeren van de gegevens die nodig zijn om zijn aankoopverzoek op de Website te verwerken, hij deze kan wijzigen door contact op te nemen met segcart.com Via de contactruimten die op de Website zijn ingeschakeld, en, waar van toepassing, via diegene die in staat zijn om contact op te nemen met de klantenservice, en / of door de contactgegevens te gebruiken die in het eerste lid zijn vermeld (Algemene informatie ).

In elk geval moet de gebruiker, voordat hij op "Kopen", heb je toegang tot de ruimte, het winkelwagentje of het mandje waar je aankoopverzoeken worden genoteerd en kun je wijzigingen aanbrengen.

Op dezelfde manier wordt de Gebruiker gestuurd om de Juridische Kennisgeving en Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen, en in het bijzonder het Privacybeleid om meer informatie te verkrijgen over hoe hij zijn recht op rectificatie kan uitoefenen volgens de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD) en in organieke wet 3/2018, van 5 december, Bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten.


8. RETOUREN

In de gevallen waarin de gebruiker producten koopt op of via de website van de eigenaar, wordt hij ondersteund door een reeks rechten, zoals hieronder opgesomd en beschreven:

Herroepingsrecht

De Gebruiker, als consument en gebruiker, doet een aankoop op de Website en heeft daarom het recht om binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder rechtvaardiging van die aankoop te herroepen.

Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag dat de Gebruiker of een door hem gemachtigde derde, anders dan de vervoerder, het materiële bezit van de goederen verworven op de Segucart-website heeft verworven..com of in het geval dat de goederen waaruit uw bestelling bestaat afzonderlijk worden geleverd, 14 kalenderdagen vanaf de dag dat de gebruiker of een door hem gemachtigde derde, anders dan de vervoerder, materieel bezit heeft verkregen van de laatste van die goederen waaruit hetzelfde is samengesteld. inkooporder, of in het geval van een servicecontract, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van het contract.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker zijn beslissing aan Segucart meedelen.com. U kunt dit, waar van toepassing, doen via de contactruimten op de Website of via:

Vertrek Los Pinos 6-J
03710 Calpe, Alicante
Spanje
info@segucart.com

De gebruiker moet, ongeacht de middelen die hij kiest om zijn beslissing mee te delen, duidelijk en ondubbelzinnig uitdrukken dat hij van plan is zich terug te trekken uit het koopcontract. In elk geval kan de Gebruiker het model van het herroepingsformulier gebruiken dat Segucart heeft.com ter beschikking stelt als onderdeel van deze Voorwaarden, maar het gebruik ervan is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat de mededeling waarin het besluit tot herroeping ondubbelzinnig wordt uitgedrukt, wordt verzonden voordat de overeenkomstige termijn afloopt.

In geval van herroeping, segcart.com vergoedt de Gebruiker alle ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de door de Gebruiker gekozen extra kosten voor een andere verzendmethode dan de goedkopere methode die op de Website wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en, in totaal geval, niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de follow-up.com wordt door de gebruiker op de hoogte gesteld van het besluit tot intrekking.

Segucart.com zal de Gebruiker terugbetalen met behulp van dezelfde betaalmethode die de Gebruiker heeft gebruikt om de oorspronkelijke aankooptransactie uit te voeren. Deze terugbetaling genereert geen extra kosten voor de gebruiker. Segucart.com kan de terugbetaling uitstellen totdat de producten of artikelen van de aankoop zijn ontvangen, of totdat de gebruiker het bewijs van de terugzending ervan overlegt, afhankelijk van welke voorwaarde eerst is vervuld.

De gebruiker kan de producten retourneren of naar segcart sturen.com in:

Segucart.com
Vertrek Los Pinos 6-J
03710 Calpe, Alicante

En u moet dit doen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop segcart.com werd op de hoogte gebracht van het intrekkingsbesluit.

De Gebruiker erkent te weten dat hij de directe kosten van het retourneren (transport, levering) van de goederen, indien deze zijn gemaakt, moet dragen. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor de waardevermindering van de producten als gevolg van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

De Gebruiker erkent te weten dat er uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht, waardoor de herziene tekst van de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten is goedgekeurd. Dit zou bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend het geval zijn voor: gepersonaliseerde producten; producten die snel kunnen bederven of verouderen; Muziek- of video-cd's / dvd's zonder hun verpakking, zoals in de fabriek verzegeld; producten die om hygiënische of gezondheidsredenen zijn verzegeld en na levering zijn ontzegeld.

In dezelfde zin wordt de levering van een dienst die de gebruiker op deze website zou kunnen contracteren, geregeld, aangezien dezelfde wet bepaalt dat het herroepingsrecht gebruikers niet zal helpen wanneer de levering van de dienst volledig is uitgevoerd of wanneer deze is begonnen. , met de uitdrukkelijke instemming van de consument en de gebruiker en met de erkenning van hun kant ervan op de hoogte te zijn dat, zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door segcart.combent u uw herroepingsrecht kwijt.

In ieder geval vindt geen restitutie plaats als het product is gebruikt na het louter openen ervan, voor producten die niet in dezelfde staat verkeren als waarin ze werden geleverd of die na levering enige schade hebben geleden.

Evenzo moeten de producten worden geretourneerd in of met gebruikmaking van al hun originele verpakkingen, instructies en andere documenten die hen vergezellen, evenals een kopie van de aankoopfactuur.

In de volgende link kunt u het model van het herroepingsformulier downloaden:

www.segucart / pages / modeldesistimiento

Retournering van defecte producten of verzendfouten

Dit zijn al die gevallen waarin de gebruiker van mening is dat het product op het moment van levering niet in overeenstemming is met de bepalingen van het contract of de bestelbon en dat hij daarom contact moet opnemen met Segucart..com onmiddellijk en u op de hoogte brengen van het bestaande meningsverschil (defect / fout) op dezelfde manier of door gebruik te maken van de contactgegevens in het vorige deel (Herroepingsrecht).

De gebruiker zal dan worden geïnformeerd over hoe verder te gaan met het retourneren van de producten, en deze zullen, zodra ze zijn geretourneerd, worden onderzocht en de gebruiker zal binnen een redelijke termijn worden geïnformeerd over de terugbetaling of, indien van toepassing, de vervanging ervan. .

Het bedrag dat is betaald voor die producten die vanwege een defect worden geretourneerd, wanneer deze daadwerkelijk bestaat, wordt volledig vergoed, inclusief bezorgkosten en kosten die de gebruiker mogelijk heeft gemaakt om de retourzending te doen. De terugbetaling zal plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel dat de gebruiker heeft gebruikt om de aankoop te betalen.

In ieder geval zullen de rechten die te allen tijde worden erkend in de geldende wetgeving voor de Gebruiker, als consument en gebruiker, altijd in acht worden genomen.

Garantie

De gebruiker geniet als consument en gebruiker garanties op de producten die via deze website kunnen worden gekocht, in de wettelijk vastgestelde voorwaarden voor elk type product, reageren door followscart.comdaarom vanwege het gebrek aan overeenstemming van hetzelfde dat zich manifesteert binnen een periode van twee jaar vanaf de levering van het product.

In die zin is het duidelijk dat de producten in overeenstemming zijn met het contract op voorwaarde dat: ze voldoen aan de beschrijving gemaakt door Segucart.com en bezit de kwaliteiten die erin worden gepresenteerd; geschikt zijn voor de toepassingen waarvoor producten van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt; en de gebruikelijke kwaliteit en voordelen bieden van een product van hetzelfde type en die er fundamenteel van worden verwacht. Indien dit niet het geval is met betrekking tot de aan de gebruiker geleverde producten, dient de gebruiker te handelen zoals aangegeven in het onderdeel Retourneren van defecte producten of foutieve verzending. Sommige producten die op de website op de markt worden gebracht, kunnen echter niet-homogene kenmerken vertonen, zolang deze afkomstig zijn van het soort materiaal waarmee ze zijn vervaardigd, en dat daarom deel zal uitmaken van het individuele uiterlijk van het product, en ze zullen geen defect zijn.

Aan de andere kant kan het zo zijn dat de Gebruiker op de Website een product van een merk of vervaardigd door een derde partij verwerft. In dit geval, en gezien het feit dat de gebruiker te maken heeft met een defect product, heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het merk of de fabrikant die verantwoordelijk is voor het product om erachter te komen hoe hij zijn wettelijke garantie rechtstreeks tegen hen kan uitoefenen tijdens de twee jaren na levering van genoemde producten. Hiervoor moet de gebruiker alle informatie met betrekking tot de garantie van de producten hebben bewaard.


9. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij anders bepaald door de wet, Segucart.com U aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende verliezen, ongeacht hun oorsprong:

 • eventuele verliezen die niet zijn toe te schrijven aan een schending van uw kant;

 • bedrijfsverliezen (inclusief gederfde winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, verlies van goodwill of onnodige gemaakte kosten); of van

 • elk ander indirect verlies dat redelijkerwijs niet door beide partijen kon worden voorzien op het moment dat het contract voor de verkoop van de producten tussen beide partijen werd geformaliseerd.

Evenzo Segucart.com beperkt ook uw aansprakelijkheid in de volgende gevallen:

 • Segucart.com past alle maatregelen toe met betrekking tot een getrouwe weergave van het product op de website, maar is niet verantwoordelijk voor de minimale verschillen of onnauwkeurigheden die kunnen bestaan als gevolg van een gebrek aan resolutie van het scherm, of problemen met de browser die wordt gebruikt of andere van deze aard.

 • Segucart.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten om het product dat het voorwerp van de bestelling is, ter beschikking te stellen van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het transport. Het is echter niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een storing van het transport, met name voor oorzaken zoals stakingen, vertragingen op de weg en in het algemeen andere specifieke zaken voor de sector, die resulteren in vertragingen, verlies of diefstal van het product.

 • Technische storingen die door toevallige of andere oorzaken een normale werking van de dienst via internet verhinderen. Gebrek aan beschikbaarheid van de website voor onderhoud of andere redenen, waardoor de service niet beschikbaar is. Segucart.com stelt alle middelen ter beschikking om het proces van aankoop, betaling en verzending / levering van de producten uit te voeren, maar wijst elke verantwoordelijkheid af voor oorzaken die niet aan haar zijn toe te schrijven, onvoorziene omstandigheden of overmacht.

 • Segucart.com Het is niet verantwoordelijk voor misbruik en / of slijtage van de producten die door de gebruiker zijn gebruikt. Tegelijkertijd, segcart.com noch kan het verantwoordelijk worden gehouden voor een foutieve retourzending door de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het juiste product te retourneren.

 • In het algemeen Segucart.com Het is niet verantwoordelijk voor enige schending of vertraging in de nakoming van een van de aangegane verplichtingen, wanneer dit te wijten is aan gebeurtenissen die buiten zijn redelijke controle liggen, dat wil zeggen als gevolg van overmacht, en dit kan inhouden: bij wijze van voorbeeld, maar niet uitputtend:

  • Stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties.

  • Burgerlijke onrust, opstand, invasie, dreiging of terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereidingen voor oorlog.

  • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurrampen.

  • Onmogelijkheid om treinen, boten, vliegtuigen, gemotoriseerd transport of andere vervoermiddelen, openbaar of privé, te gebruiken.

  • Onvermogen om openbare of particuliere telecommunicatiesystemen te gebruiken.

  • Handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van een regering of overheidsinstantie.

Op deze manier worden de verplichtingen opgeschort gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, en Segucart.com de termijn zal worden verlengd om hieraan te voldoen voor een periode die gelijk is aan de duur van de overmacht. Segucart.com zal alle redelijke middelen aanwenden om een oplossing te vinden die het mogelijk maakt om ondanks de oorzaak van overmacht aan zijn verplichtingen te voldoen.


10. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE EN KENNISGEVINGEN

Door deze website te gebruiken, accepteert de gebruiker dat de meeste communicatie met Megustaloquiero.com zijn elektronisch (e-mail of mededelingen gepubliceerd op de website).

Voor contractuele doeleinden stemt de gebruiker ermee in om dit elektronische communicatiemiddel te gebruiken en erkent hij dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die volgen.com elektronisch verzenden voldoen aan de wettelijke vereisten om schriftelijk te zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op de rechten die door de wet aan de gebruiker worden erkend.

De gebruiker kan meldingen verzenden en / of communiceren met segcart.com Via de contactgegevens die in deze Voorwaarden worden verstrekt en, indien van toepassing, via de contactruimtes op de Website.

Evenzo, tenzij anders bepaald, Segucart.com U kunt contact opnemen met en / of de gebruiker informeren via e-mail of op het opgegeven postadres.


11. OPSTELLING

Geen ontslag door segcart.com aan een specifiek recht of juridische actie of het ontbreken van vereisten door segcart.com Strikte naleving door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen houdt niet in dat hij afstand doet van andere rechten of acties die voortvloeien uit een contract of de Voorwaarden, noch zal het de Gebruiker vrijstellen van de nakoming van zijn verplichtingen.

Geen ontslag door segcart.com Elk van deze voorwaarden of de rechten of acties die uit een contract voortvloeien, worden van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat het een afstandsverklaring is en dit is geformaliseerd en schriftelijk aan de gebruiker meegedeeld.

12. GEHELE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en segcart.com met betrekking tot het te koop aangeboden object en ter vervanging van elk ander voorafgaand pact, overeenkomst of belofte die mondeling of schriftelijk door dezelfde partijen is overeengekomen.

De gebruiker en segcart.com te erkennen in te stemmen met het sluiten van een overeenkomst zonder te vertrouwen op enige verklaring of belofte van de andere partij, behalve voor wat uitdrukkelijk in deze Voorwaarden wordt vermeld.


13. GEGEVENSBESCHERMING

De informatie of persoonlijke gegevens die de Gebruiker verstrekt segcart.com Tijdens een transactie op de website zullen ze worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid of de gegevensbescherming (opgenomen, waar van toepassing, in de juridische kennisgeving en algemene gebruiksvoorwaarden). Door de Website te bezoeken, te browsen en / of te gebruiken, stemt de Gebruiker in met de verwerking van genoemde informatie en gegevens en verklaart hij dat alle verstrekte informatie of gegevens waar zijn.

14. KLACHTEN EN CLAIMS

De gebruiker kan verzenden naar segcart.com uw klachten, claims of andere opmerkingen die u wenst te maken via de contactgegevens die aan het begin van deze voorwaarden (algemene informatie) worden verstrekt.

Ook, segcart.com heeft officiële klachtenformulieren beschikbaar voor consumenten en gebruikers, en waar ze om kunnen vragen Megustaloquiero.com op elk moment door gebruik te maken van de contactgegevens die aan het begin van deze Voorwaarden worden verstrekt (Algemene informatie).

Evenzo als de sluiting van dit koopcontract tussen segcart.com en de gebruiker een geschil zal uitspreken, kan de gebruiker als consument een buitengerechtelijke geschillenbeslechting aanvragen, in overeenstemming met Verordening (EU) 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende online geschillenbeslechting in consumentenzaken en tot wijziging van Verordening (EG) 2006/2004 en Richtlijn 2009/22 / EG. U krijgt toegang tot deze methode via de volgende website: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Nederlands nl