Intrekking


Tjeerd H.J. Geerts

Partida Los Pinos 6-J, 03710, Calpe, Alicante, Spanje

info@segucart.com

D …………………………… .. Naam en achternaam van de consument / gebruiker

Adres op …………………………. (straat, stad, provincie, postcode)In …………… .. tot ……… van …………… van 20….

Hierbij, en in overeenstemming met de bepalingen van RDL 1/2007, Geconsolideerde tekst van de Algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten, gewijzigd door Wet 3/2014, van 27 maart, informeer ik u , dat ik door middel van dit schrijven zijn wettelijke verplichtingen om te informeren over mijn recht om het contract te herroepen te hebben geschonden, en om mij een document te geven om het uit te oefenen, door middel van dit schrijven op de hoogte breng van mijn beslissing om me terug te trekken uit het koopcontract van ... …. op afstand gehouden (1), gehouden op ... van ... ... van ... ... (datum van sluiting van het contract vermelden)

Ik doe deze mededeling binnen de wettelijke termijn die is verlengd tot 12 maanden vanaf de datum van voltooiing van de initiële herroepingstermijn, die plaatsvond 14 kalenderdagen na de datum van levering van het product bij mij thuis op de dag… van …… van … .. (vermeld de datum waarop het product is ontvangen)

Evenzo informeer ik u dat u tot uw beschikking heeft …………. (geef het gekochte product aan) op mijn adres, dat u kunt ophalen, of, indien van toepassing, laat me weten op welke manier het kan worden verzonden. Ten slotte verzoek ik u om zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen vanaf het moment dat u op de hoogte bent van deze kennisgeving, het totale bedrag van de betaalde prijs terug te betalen zonder enige vorm van kosten in te houden (2 ), die u kunt betalen op mijn cc nr. ……………………………, of op de kaart waarmee u de betaling uitvoert.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen op tel. …………… of per e-mail …………………………… (aangeven)

Zonder andere bijzonderheden wacht ik op uw nieuws.

Vriendelijke groet,................... (naam en achternaam van de gebruiker)Gesigneerd:

Nederlands nl